menu dblex
kommunikationsled
substantiv
förbindelse
samfärdsled
förbindelseled

Alla synonymer går att klicka på.