menu dblex
tankeställare
substantiv
påminnelse
tillrättavisning
erinran
varning
erinring
läxa
skrämskott
tillbud
lärdom
varnagel
snaps
sup

Alla synonymer går att klicka på.