menu dblex
varnagel
substantiv
avskräckande exempel
tankeställare
varning
skräck
I uttryck
som tjänar till varnagel
straffa någon androm till varnagel

Alla synonymer går att klicka på.