menu dblex
snaps
substantiv
sup
nubbe
drink
jamare
borre
pärla
tuting
brännvin
glas
hutt
besk
tankeställare

Alla synonymer går att klicka på.