menu dblex
hutt
substantiv
snaps
nubbe
sup

Alla synonymer går att klicka på.