menu dblex
strosa
verb
spankulera
ströva
flanera
spatsera
driva
promenera
vanka
stryka kring
stövla
valla
gå och driva

Alla synonymer går att klicka på.