menu dblex
spatsera
verb
promenera
spankulera
ströva
strosa
vanka
flanera
traska
röra sig
gå ut och gå
lustvandra
driva

Alla synonymer går att klicka på.