menu dblex
valla
verb
driva i vall
låta beta
visa runt
guida
leda
lotsa
vakta
skydda
konvojera
rasta
motionera
beta
I uttryck
valla friktion

Alla synonymer går att klicka på.