menu dblex
stadfästelse
substantiv
bekräftelse
ratificering
ratifikation
sanktion
konfirmation
fastställande
laga kraft
stadfästelsebrev

Alla synonymer går att klicka på.