menu dblex
ratificering
substantiv
bekräftelse
stadfästelse

Alla synonymer går att klicka på.