menu dblex
sanktion
substantiv
godkännande
bifall
stadfästelse
samtycke
gillande
tillåtelse
bekräftelse
fastställelse
Se även
sanktioner
I uttryck
ge sin sanktion

Alla synonymer går att klicka på.