menu dblex
spärra ut
verb
utspärra
speta
spreta
fläka
spärra upp

Alla synonymer går att klicka på.