menu dblex
speta
substantiv
flisa
sticka
trästicka
speta
verb
sträcka
spänna
spreta
utspärra
spärra ut
sticka ut
peka
kliva
klättra
stega
gå med långa kliv

Alla synonymer går att klicka på.