menu dblex
spreta
verb
utspärra
speta
spärra ut
sticka ut
skreva
streta
stå på ända
I uttryck
spreta med benen
spreta med fingrarna

Alla synonymer går att klicka på.