menu dblex
slam
substantiv
dy
gyttja
ävja
sörja
bottensats
lera
modd
mudder
mörja
grums
avlagring
sediment
sump
bottenfällning
svämlera
I uttryck
suga upp slam

Alla synonymer går att klicka på.