menu dblex
bottensats
substantiv
grums
sediment
avlagring
drägg
fällning
residuum
slam
sump
återstod
avsättning
bottenfall
avfall
dy
I uttryck
skilja från bottensats

Alla synonymer går att klicka på.