menu dblex
dy
substantiv
gyttja
slam
ävja
sörja
lera
modd
smuts
smörja
mudder
mörja
bottensats
bottensediment
kärr
sump
sumpmark
gungfly
mosse
träsk
göl
dypöl
Se även
dys

Alla synonymer går att klicka på.