menu dblex
slakna
verb
slappna
ge efter
vekna
slappas
avslappas
mattas
lossna
bli slak
lugna sig
luta
sloka
avspännas

Alla synonymer går att klicka på.