menu dblex
vekna
verb
mjukna
mildras
slappna
tina
tina upp
ge efter
smälta
ge med sig
falla undan
röras

Alla synonymer går att klicka på.