menu dblex
slappas
verb
slappna
mattas
försvagas
förtröttas
slakna
avta
mildras
svalna
lossna
ge med sig

Alla synonymer går att klicka på.