menu dblex
samfärdsled
substantiv
stråk
trafikled
rutt
väg
landsväg
förbindelseled
förbindelse
kommunikationsled
kommunikationer
Se även
samfärdsleder

Alla synonymer går att klicka på.