menu dblex
sökande
adjektiv
famlande
sökande
substantiv
aspirant
kandidat
postulant
letande
skallgång
forskning
klappjakt
supplikant

Alla synonymer går att klicka på.