menu dblex
postulant
substantiv
aspirant
sökande

Alla synonymer går att klicka på.