menu dblex
kandidat
substantiv
aspirant
novis
sökande
påtänkt
studerande
student
innehavare av kandidatexamen
Se även
kandidaten
I uttryck
juris kandidat

Alla synonymer går att klicka på.