menu dblex
reorganisera
verb
ombilda
omdana
reformera
omskapa
förändra
omgestalta
rekonstruera
omorganisera

Alla synonymer går att klicka på.