menu dblex
omorganisera
verb
reorganisera
reformera
förändra
nyordna
omfördela
rationalisera

Alla synonymer går att klicka på.