menu dblex
omdana
verb
ombilda
omskapa
reorganisera
reformera
omgestalta
förvandla
förändra
göra om
förnya
restaurera

Alla synonymer går att klicka på.