menu dblex
premiss
substantiv
förutsättning
försats
utgångspunkt
grund
antagande
basis
betingelse
postulat
villkor
utgångssats

Alla synonymer går att klicka på.