menu dblex
basis
substantiv
grundval
utgångspunkt
förutsättning
bakgrund
bas
underlag
premiss
grund
princip
ståndpunkt

Alla synonymer går att klicka på.