menu dblex
betingelse
substantiv
villkor
premiss
förutsättning
klausul
nödvändighet
grund
jordmån
Se även
betingelser

Alla synonymer går att klicka på.