menu dblex
orättmätig
adjektiv
orättvis
oberättigad
obefogad
ohemul
obillig
orättfärdig
orätt
illegitim
olaglig
grundlös
usurperad
olaga
I uttryck
dra orättmätig fördel av

Alla synonymer går att klicka på.