menu dblex
ohemul
adjektiv
orättmätig
obefogad
grundlös
orättvis
oberättigad
otillbörlig
obevisbar
opassande

Alla synonymer går att klicka på.