menu dblex
obillig
adjektiv
oskälig
orättfärdig
orimlig
orättvis
obefogad
orättmätig
oresonlig
oresonabel
oförnuftig
hutlös
Se även
obilligt
I uttryck
inte vara obillig

Alla synonymer går att klicka på.