menu dblex
omringa
verb
innesluta
inringa
belägra
omge
kringränna
omgiva
omsluta
omfatta
cernera
omvärva
slå en kedja runt

Alla synonymer går att klicka på.