menu dblex
inringa
verb
omringa
belägra
innesluta
holma
jakt holma
begränsa
definiera

Alla synonymer går att klicka på.