menu dblex
omgiva
verb
omringa
omvärva
belägra
innesluta
kringvärva
Se även
omge

Alla synonymer går att klicka på.