menu dblex
motorväg
substantiv
autostrada
riksväg
väg
huvudväg
bilväg
trafikled

Alla synonymer går att klicka på.