menu dblex
autostrada
substantiv
motorväg
huvudväg
väg
riksväg
bilväg
chaussé
huvudled

Alla synonymer går att klicka på.