menu dblex
huvudled
substantiv
landsväg
huvudväg
väg
autostrada
genomfartsväg
pulsåder
trafikpulsåder

Alla synonymer går att klicka på.