menu dblex
luttra
verb
rena
förädla
purgera
sublimera
förbättra
purifiera
rensa
skira
skära
befria från slagg
Se även
luttras

Alla synonymer går att klicka på.