menu dblex
purgera
verb
luttra
rena
rensa
rättfärdiga
laxera
rensa magen
använda avföringsmedel

Alla synonymer går att klicka på.