menu dblex
sublimera
verb
lyfta
förädla
upplyfta
luttra
rena
förandliga
kanalisera
upphöja
överflytta
överföra

Alla synonymer går att klicka på.