menu dblex
lovprisa
verb
prisa
lova
lovorda
berömma
förhärliga
rosa
lovsjunga
ära
komplimentera

Alla synonymer går att klicka på.