menu dblex
lovorda
verb
lovprisa
berömma
lova
prisa
rosa
förhärliga
komplimentera

Alla synonymer går att klicka på.