menu dblex
lovsjunga
verb
prisa
förhärliga
lova
lovprisa
smickra

Alla synonymer går att klicka på.