menu dblex
landsväg
substantiv
väg
farväg
trafikled
samfärdsled
stråk
chaussé
huvudled
körväg
riksväg
huvudväg
kungsväg
bilväg
härväg

Alla synonymer går att klicka på.