menu dblex
lärosats
substantiv
sats
dogm
tes
trossats
formel
teorem
princip
doktrin
grundsats
Se även
lärosatser

Alla synonymer går att klicka på.