menu dblex
dogm
substantiv
lärosats
sats
doktrin
trossats
tes
princip
teori
lära
sanning
fastslagen sanning
lärdom
regel

Alla synonymer går att klicka på.