menu dblex
grundsats
substantiv
axiom
grundprincip
postulat
tes
lärosats
lära
maxim
princip
grundregel
regel
grundsanning
levnadsregel
rättesnöre
grund
grundlag
Se även
grundsatser

Alla synonymer går att klicka på.