menu dblex
axiom
substantiv
grundsats
grundprincip
grundsanning
postulat
grundförutsättning
motsägelsefrihet
självklarhet

Alla synonymer går att klicka på.